Om reklam på bloggen

När det visas reklam på bloggsidorna, finns den där på grund av WordPress, vars bloggprogramvara och server jag använder för bloggen.

Jag har inte något som helst inflytande över den reklam som visas på sidorna och får inte några inkomster från reklamen.

Annonser