Ekonomibiblioteket ZBW

I Tyskland kompletteras nationalbiblioteket av tre centralbibliotek, som var och ett har ett nationellt ansvar för litteratur inom ett ämnesområde. De tre centralbiblioteken är Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW) i Kiel/Hamburg, Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED) i Köln/Bonn och Technische Informationsbibliothek (TIB) i Hannover. Centralbiblioteken har status som nationalbibliotek inom sina ämnesområden, vilket tydligt framgår av deras engelska namn: German National Library of Economics (ZBW), German National Library of Medicine (ZB MED) och German National Library of Science and Technology (TIB).

Tillsammans bildar de tre biblioteken, vilka samtliga är en del av Leibniz-Gemeinschaft (den tyska organisationen för fristående forskningsinstitut), ett vetenskapligt informationsförsörjningsnätverk med namnet Goportis. Centralbibliotekens verksamhet är givetvis främst avsedd för att stödja tyska forskare och studenter, vilket inte hindrar att biblioteken även kan vara användbara för andra. Särskilt gäller det deras egenutvecklade, fritt tillgängliga, tjänster. I det här blogginlägget kommer jag att titta närmare på några resurser utvecklade vid ZBW som är, eller kan vara, av intresse även för svenska lärosäten.

 

 

Genom sin lokalisering i Kiel samverkar ZBW med Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, men är en helt fristående organisation, vilket betonas av det namn som ZBW numera har: Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft (Leibniz Information Centre for Economics).

Första gången jag kom i kontakt med ZBW var när jag för åtskilliga år sedan upptäckte bibliotekskatalogen ECONIS, som inte enbart innehåller information om ZBW:s böcker och tidskrifter, utan även förtecknar innehållet på artikelnivå i tidskrifter och på kapitelnivå i böcker utgivna med en redaktör. Eftersom ZBW anskaffar böcker på betydligt fler språk och från betydligt fler länder än vad vi i Sverige normalt är vana vid, visade sig ECONIS vara av stort värde då det gällde att få en bred överblick över ekonomiutgivningen, inklusive den engelskspråkiga bokutgivningen i länder där engelska inte är det ordinarie språket. Med katalogposter som länkar mellan olika nivåer samt ämnesord även på artikel- och kapitelnivå, blev ECONIS snabbt ett standardverktyg i mitt förvärvsarbete, inte minst beroende på att ZBW inte gör en snäv definition av det företags- och nationalekonomiska ämnesområdet, utan med sin tvärvetenskapliga inriktning fångar in en imponerande vetenskaplig bredd. Antalet indexerade tidskrifter uppgår t. ex. till över 1.700 st.

Som grund för ämnesordssättningen använder ZBW sin egenutvecklade och mycket användbara STW Thesaurus for Economics (Standard-Thesaurus Wirtschaft). STW finns i en engelsk och en tysk version, som var och en omfattar drygt 6.000 tesaurustermer och över 20.000 sökbara termer.

 

 

Sedan några år ingår ECONIS som en del av innehållet i databasen EconBiz, som även inkluderar:

  • RePEc, det internationella arkivet för working papers inom ekonomiområdet,
  • det företags- och nationalekonomiska innehållet i OA-databasen BASE (Bielefeld Academic Search Engine),
  • ZBW:s OA-publikationsserver EconStor, som innehåller fulltextmaterial från över 400 institutioner från hela världen,
  • det samhällsvetenskapliga innehållet i den omfattande katalogen för Universitäts- und Stadtbibliothek Köln, samt
  • EU:s publikationer samlade i arkivet ArchiDok vid Universität Mannheim.

Därutöver innehåller EconBiz även en Event Calendar med uppgifter om konferenser för forskare inom det samhällsvetenskapliga området. ZBW samverkar med American Economic Association för kalenderinnehållet, som även finns tillgängligt på RFE (Resources for Economists on the Internet).

EconBiz har visat sig vara en smidig genväg till ett stort antal fulltextpublikationer, som det annars hade varit svårt att finna. Den enkla sökfunktionen och de mycket goda begränsningsmöjligheterna, bör göra EconBiz till ett intressant alternativ till Google Scholar.

 

 

Bland de senaste projekten vid ZBW finns utvecklandet av en sökmöjlighet för texten i olika former av visualiseringar av vetenskapliga data (diagram, kartor, tabeller, bilder mm). Eftersom texterna i figurer av olika slag annars inte är sökbara, riskerar sökmaskiner att missa potentiellt värdefull information. Den nya sökfunktion SciFiS utvecklas tillsammans med forskare vid Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Avslutande kommentar

För den som inte tidigare kommit i kontakt med ZBW och söktjänsten EconBiz kan de användbara tjänsterna och de goda sökmöjligheterna förhoppningsvis ge upphov till nya, intressanta erfarenheter.

____________________________________

ZBW har en omfångsrik webbplats (på tyska och engelska):
http://www.zbw.eu/

EconBiz kan sökas på en flerspråkig webbplats (tyska, engelska, franska och spanska):
https://www.econbiz.de/

Nicole Krüger vid ZBW har gjort en jämförelse mellan sökfunktionerna i EconBiz och Google Scholar (på engelska):
https://www.econbiz.de/eb/fileadmin/user_upload/pdfs/2014_EconBiz_oder_Google_ENGLISCH.pdf

STW finns med tysk och engelsk terminologi:
http://zbw.eu/stw/version/latest/about

SciFiS är under utveckling och kan testas (text på engelska):
http://broca.informatik.uni-kiel.de:20080/

Mer information om tekniken bakom SciFiS finns hos Knowledge Discovery Group på Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (text på engelska):
http://www.kd.informatik.uni-kiel.de/en/research/software/text-extraction

 

Annonser