Förlagsplattformsmarknaden

De flesta större vetenskapliga tidskriftsförlag har utvecklat egna plattformar för sina e-tidskrifter. Mindre förlag gör däremot ofta sina e-tidskrifter tillgängliga via plattformar som samlar flera förlags utgivning. Exempel på sådana plattformar är Ingenta, HighWire och Atypon. De två senare har även utvecklat programvaran för sina plattformar för att göra den så flexibel att den kan anpassas efter såväl varierande önskemål från olika förlag, som efter förändrade användarbehov.

I takt med allt högre kostnader för att först skapa och sedan vidareutveckla förlagsplattformarna har mjukvarorna utvecklade av Atypon och HighWire blivit alltmer intressanta även för de större förlagen. Att köpa en färdigutvecklad plattformslösning istället för att utveckla och underhålla den själv kan innebära stora kostnadsreduktioner. Både Atyphon och HighWire har därför under de senaste åren fått allt fler stora förlag som sina kunder. Troligtvis som en följd av detta och med förhoppningar om en växande marknad köptes HighWire Press av ett riskkapitalbolag 2014. Säljare var Stanford University Library som ägt bolaget sedan det grundades 1995.

Att även Atypon skulle vara intressant för uppköp blev allt tydligare när företagets programvaror nyligen användes för att utveckla Taylor & Francis Online och när SAGE meddelade att Atypon kommer att ligga till grund för vidareutvecklingen av SAGE Journals Online. En potentiellt stor förlagsmarknad skulle därmed kunna ha öppnats för det Silicon Valley-baserade företaget Atypon, som 2014 köpte Metapress från EBSCO och då flyttade över tidskrifterna till sin egen plattform Literatum.

Den 18 augusti 2016 kom beskedet att förlaget John Wiley & Sons köper Atypon från företagets grundare. Genom förvärvet, som beräknas vara avslutat den 1 oktober 2016, blir Wiley ägare till den för närvarande mest intressanta programvaran för e-tidskriftsplattformar. Med en mobilanpassad produkt av stort värde för de flesta förlag har Wiley plötsligt stigit fram som en av de viktigaste aktörerna på marknaden för förlagsprogramvaror. En av Atypons nya kunder kommer för övrigt att bli just Wiley.

För att kunna sälja Atypons programvaror till sina konkurrenter, kommer Wiley att tydligt behöva skilja på sin förlagsverksamhet och Atypons plattformsprogramvara. Atypon och plattformen Literatum kommer sannolikt att bli allt mer betydelsefulla för förlagsvärlden och därmed även för förlagens viktigaste kunder, de vetenskapliga biblioteken.

Annonser