Amazon Web Services

När Amazon för ca 10 år sedan började utvecklas från en bokförsäljare till en everything store, behövde man se över sin infrastruktur och sina logistiksystem. För att kunna hantera sina många olika regionala lager och sina många webbplatser utvecklades en gemensam serverlösning med mycket stor kapacitet. Den modell man valde var cloud computing.

Redan från starten 2006 var Amazon Web Services (AWS) inriktat på att sälja överskottskapaciteten på sina servrar till betalande kunder. För 2015 räknar företaget med en omsättning på hela 8 miljarder USD (ca 60 miljarder SEK), vilket medför att AWS nu är större än Amazons hela övriga försäljningsverksamhet. Inte så dåligt med tanke på att Amazon är den största försäljningskanalen på internet.

I takt med att Amazons molntjänster blivit allt mer populära har även vinsterna ökat och för första gången går nu AWS med vinst. Med en omsättning för molntjänsterna som ökar tre gånger snabbare än företagets övriga sammanlagda försäljning, håller Amazon på att omvandlas från en bokhandel via en diversehandel till ett computing company with books.

Allt fler företag har insett fördelarna med att inte skaffa sig egna servrar utan endast hyra den kapacitet man behöver. De förhållandevis låga kostnaderna gör att mer och mer information lagras i Amazons molntjänster. Vi kan nog anta att en del av den serverkapacitet vi utnyttjar redan finns hos AWS. Om några år kanske Amazon till och med är det största dataföretaget.

Annonser