Istället för Elsevier

Under året har det blivit allt mer uppenbart att de tyska förhandlarna i Projekt DEAL inte kommit någonstans i sina förhandlingar med Elsevier. Trots att konsortiet företräder förlagets samtliga tyska akademiska kunder, har Elsevier inte givit efter för deras krav.

Projekt DEAL strävar efter:

  • ett gemensamt avtal för alla tyska lärosäten och forskningsorganisationer,
  • lästillgång till Elseviers samtliga e-tidskrifter,
  • automatisk och omedelbar OA-publicering av alla tyska forskares artiklar i Elseviers hybridtidskrifter, och
  • kostnadsneutral övergång till en APC-finansierad modell.

Elsevier kan vare sig gå med på en samlad lösning för prenumerationer och OA-publicering eller en oförändrad kostnadsnivå. Fortsatta årliga kostnadsökningar för både prenumerationsavtal och APC är därför det slutresultat som förlaget förväntar sig.

I slutet av 2016, efter flera månaders förhandlingar, beslutade 50 lärosäten att sätta press på förhandlingarna genom att avsluta sina abonnemang hos Elsevier. Därefter har fler och fler universitet, högskolor och forskningsorganisationer meddelat att de inte kommer att förnya sina avtal inför 2018.

Sommaren 2017 meddelade först universiteten i Berlin, sedan universiteten i Baden-Württemberg och slutligen även Tysklands största forskningsorganisation, Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, att de anslutit sig till dem som inte avser att förnya sina Elsevier-abonnemang. Hittills har ca. 200 bibliotek inte förnyat sina avtal inför 2018.

För några månader sedan började tyska forskare avsäga sig sina uppdrag som redaktörer och redaktionsmedlemmar för Elseviers tidskrifter. För närvarande har 14 professorer avsagt sig alla uppdrag, fler avhopp är att vänta.

Förhandlingsmönstret är välbekant från Nederländerna, där de allt mer omfattande aktionerna så småningom ledde fram till ett kompromissavtal med Elsevier. De tyska kraven verkar dock vara svårare för Elsevier att acceptera och det tyska konsortiet ännu mer stridsbenäget än sina holländska kollegor. En långdragen kamp är därför att vänta.

Eftersom prenumerationen på Elseviers e-resurser utgör en betydande del av de samlade årliga abonnemangskostnaderna för de flesta akademiska bibliotek, medför beslutet att inte förnya avtalet att en inte obetydlig summa av biblioteksbudgeten frigörs och därmed kan användas för andra ändamål.

Den tyska nationella kontaktpunkten för open access-frågor, OA2020-DE, har därför nyligen föreslagit att de tyska bibliotek som inte förnyar sina avtal med Elsevier bör överväga att använda de belopp som sparas för att istället stödja olika nya former av OA. Bland förslagen kan nämnas:

  • uppbyggande av APC-fonder på lärosäten där sådana fonder inte finns
  • förstärkning av APC-fonder där sådana finns
  • stöd till OA-initiativ och OA-förlag

Genom sådana OA-satsningar kan bibliotekens stödjande roll för den egna organisationens forskare göras tydligare och starkare:

”Using funds freed from Elsevier deals to support OA initiatives not only gives libraries an opportunity to take a lead role in the Open Access transformation, it gives them a chance to pilot emerging business models, create and test new workflows, collaborate more closely with faculty in the research cycle, and have direct impact on the visibility of the scientific publications of their own institution.”

Avslutande kommentarer

Att använda ett temporärt överskott i biblioteksbudgeten till annat än finansiering av ett av de största förlagens hybridtidskrifter förefaller vara en alldeles utmärkt idé. Om det därmed även ger möjlighet till ett utprovande av alternativa publiceringsformer är det desto bättre.

Om Sverige har för avsikt att följa i det tyska förhandlingsspåret kanske det kan vara aktuellt att redan nu börja planera för hur ett möjligt budgetutrymme skulle kunna användas då ett eller flera förlagsavtal inte kan slutas. Genom att använda pengarna klokt kan ett lika oväntat som välkommet bidrag till nya OA-satsningar vara möjligt.

________________________________________________________

OA2020-DE:
http://oa2020-de.org/

Förslaget från OA2020-DE rörande sätt att använda budgetmedel då avtalet med Elsevier inte förnyas, finns att läsa på organisationens webbplats (på engelska):
http://oa2020-de.org/OA2020-DE_en

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s