Offset i Frankrike

EPRIST är en samverkansorganisation för chefer och högre tjänstemän med ansvar för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning vid bibliotek tillhörande de största franska forskningsinstitutionerna. Organisationens arbete består bland annat av att på olika sätt följa och stödja den informationstekniska utvecklingen och att formulera gemensamma ställningstaganden i, för organisationen, strategiskt viktiga frågor.

Den 15 november 2016 skickade EPRIST ett öppet brev till ordföranden för det franska bibliotekskonsortiet Couperin (med ansvar för upphandlingar av e-resurser för franska forskningsbibliotek). Anledningen till brevet var att Couperin kontaktats av Springer med ett förslag om ett offset-avtal. Medlemmarna i EPRIST reagerar i sitt brev negativt på den kombination av prenumerations- och publiceringsavgifter som utgör basen för offset-avtal.

EPRIST formulerade sitt öppna brev någon vecka efter organisationens mycket kritiska presentation av brittiska offset-avtal, baserad på Stuart Lawsons rapport av ett års effekter av de fem offset-avtal som slutits av det brittiska bibliotekskonsortiet Jisc.

Redan under våren 2015 tog EPRIST ställning mot ett offset-avtal med Springer. Organisationens viktigaste argument i sitt ställningstagande var följande:

 • Förutsättningarna för en förhandling om offset-avtal föreligger inte eftersom majoriteten av de franska lärosätena och forskningsorganisationerna saknar uppgifter om sina forskares utgifter för publiceringsavgifter (APC). Utan tillräckliga faktaunderlag kan inte en rimlig förhandling genomföras.
 • Avtal som kopplar samman abonnemang och publicering favoriserar stora vetenskapliga förlag som tillhandahåller big deals, på bekostnad av mindre förlag och förlag som enbart finansieras med publiceringsavgifter. Offset-avtalen snedvrider därmed konkurrensen på marknaden.
 • Genom offset-avtal påverkar bibliotek kommande beslut om i vilka förlags tidskrifter forskningsresultat skall publiceras. Biblioteken saknar forskarnas uttalade stöd för sådana publiceringspåverkande beslut och har därför inte något mandat att genomföra förhandlingar för offset-avtal.
 • Kopplingen mellan APC och abonnemang medför en fortsatt hög kostnadsutveckling på obestämd tid och därmed allt högre vinster för de största förlagen.
 • Offset-avtalen medför ett tydligt ställningstagande för gyllene OA i hybridtidskrifter. Nya innovativa publiceringsformer för OA missgynnas, liksom även grön OA.
 • Forskningsinstitutionernas och lärosätenas budget skiljer mellan abonnemangskostnader och de kostnader som forskningspublicering medför. Biblioteken saknar mandat att omfördela sin huvudorganisations budget för att skapa en gemensam budget för de olika kostnadstyperna. Ett arbete med att slå samman olika budgetar är för de flesta organisationer en tidskrävande process med i många fall komplicerade praktiska problem.
 • Kostnader för APC ersätts redan av de flesta forskningsfinansiärer, varför behovet av offset-avtal borde vara begränsat för många forskningsinstitutioner och lärosäten.

I det öppna brevet betonar EPRIST att:

 • det finns ett starkt motstånd mot offset-avtal både bland konsortiets medlemmar och bland de franska forskningsorganisationerna,
 • ett första offset-avtal med Springer riskerar att bli prejudicerande och leda till fler kostnadskrävande offset-avtal,
 • erfarenheter från andra länder visar att kostnaderna ökar med offset-avtal,
 • ny fransk lagstiftning har satt maxgränser på förlagens embargoperioder för grön OA.

Brevet avslutas med en förhoppning om att varje erbjudande om ett offset-avtal kommer att diskuteras noggrant i Couperins styrgrupp innan ett beslut fattas. Couperins ställningstagande bör därefter göras tillgängligt för alla medlemmar i en officiell rapport.

Det skall bli mycket intressant att följa utvecklingen i Frankrike. Vare sig bibliotekskonsortiet Couperin bestämmer sig för att sluta ett offset-avtal eller inte, kommer det att få stor betydelse – inte enbart i Frankrike.

 


Det öppna brevet från EPRIST till Couperin publicerades den 15 november 2016. Det kan laddas ned som ett Word-dokument under rubriken Position contre le couplage abonnements – APC (endast på franska):
http://www.eprist.fr/category/actualites/positions-eprist/

EPRISTs ställningstagande mot ett eventuellt offset-avtal med Springer publicerades den 9 april 2015 (endast på franska):
EPRIST (2015): Position des membres d’EPRIST sur l’éventualité d’une négociation couplée abonnements/APC entre Couperin.org et Springer.
http://www.eprist.fr/wp-content/uploads/2015/12/Note-EPRIST_APC-avril-2015.pdf

Presentationen av de brittiska offset-avtalen kan laddas ned från EPRIST (endast på franska):
EPRIST (2016): Une étude britannique met en lumière les effets secondaires négatifs des «big deals» associant négociation des budgets d’abonnements et des budgets d’APC. (Analyse I/IST, n°24).
http://www.eprist.fr/wp-content/uploads/2016/11/I-IST_24EtudeJISC.pdf

En presentation av Stuart Lawsons rapport har tidigare även publicerats på Bibliotekshorisonten:
https://bibliotekshorisonten.wordpress.com/2016/11/15/offset-ar-1/

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s