Open access i Tyskland

Den 20 september 2016 presenterade Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) en tysk strategi för open access, utgående från följande ställningstaganden:

  • Open access skall vara standardformen för all vetenskaplig publicering.
  • Grön OA och gyllene OA är två likvärdiga publiceringsformer (OA-publicering i hybridtidskrifter är inte uttryckligen förbjuden, men ses som ett undantagsfall).
  • Den vetenskapliga friheten får inte inskränkas. Det är de enskilda forskarna som avgör om och var deras forskningsresultat skall publiceras.

För genomförandet av strategin ansvarar det samlade tyska vetenskapssamhället, inklusive de enskilda forskarna. BMBF avser att understödja arbetet genom att:

  • ge stöd till olika OA-projekt,
  • införa ett krav på OA-publicering för all forskning som får projektstöd från BMBF och
  • gemensamt med förbundsländer, forskningsinstitutioner och lärosäten utöka informationen och dialogen om OA.

För att den nationella strategin skall kunna genomföras önskar BMBF att förbundsländerna formulerar egna OA-strategier, liknande dem som Baden-Württemberg, Berlin och Schleswig-Holstein presenterat under 2014. Som exempel kan nämnas att OA-strategin för Schleswig-Holstein bland annat inkluderar nedanstående aktiviteter:

  • Skapandet av en publikationsfond för att i första hand finansiera unga forskares publiceringsavgifter.
  • Uppbyggandet av en publikationsdatabas för att samla, tillhandahålla och långtidsarkivera all OA-publicering av forskare verksamma i Schleswig-Holstein.
  • Årlig uppföljning av användning och uppladdning av material i publikationsdatabasen.
  • Juridiskt stöd till forskare vid OA-publicering.

Att strategin innehåller ett juridiskt publiceringsstöd beror på att Tyskland den 1 januari 2014 införde ett tillägg till landets upphovsrättslagstiftning i form av en så kallad Zweitverwertungsrecht, dvs. en parallellpubliceringsrätt. Lagändringen gör det möjligt för forskare att parallellpublicera den slutliga författarversionen av en vetenskaplig artikel tolv månader efter förlagets tidskriftspublicering. Förutsättningen är att forskningen till minst 50% finansierats av offentliga medel. Syftet med lagen är att begränsa förlagens möjligheter att förlänga embargoperioderna för grön OA-publicering. Den tyska lagändringen medför att parallellpubliceringsrätten gäller oavsett vad som avtalas mellan förlag och forskare. En liknande lagstadgad rätt till parallellpublicering efter en viss tid införs i Frankrike i slutet av september 2016.

Avslutande kommentarer

Den tyska OA-politiken är inriktad på grön OA i form av parallellpublicering i publikationsdatabaser och på gyllene OA i form av publicering i helt avgiftsfinansierade publikationer. Det politiska och finansiella stödet för OA fokuseras därför på att underlätta forskares OA-publicering och på att utveckla nya publiceringsformer för gyllene OA. Den tyska OA-strategin skiljer sig därför avsevärt från den OA-politik som förs i bland annat Storbritannien, där en mer förlagsvänlig modell, till stor del baserad på hybridtidskrifter, har valts. Värt att lägga märke till är att det i Tyskland i mindre utsträckning än i många andra länder är tvingande regelverk som skall leda till OA.

En konsekvens av den tyska OA-strategin är att det inte går att ange en tidpunkt som målsättning för en övergång till ett nytt publiceringssystem. För att kunna ersätta den nuvarande publiceringsmodellen krävs ett omfattande och tidskrävande arbete med att utveckla tidskrifter, publikationsdatabaser, bedömningsmetoder och meritvärderingssystem. I OA-strategin för Schleswig-Holstein uttrycks tidsaspekten och ambitionen på följande sätt:

”Der Wandel einer wissenschaftlichen Publikationskultur hin zu Open Access ist kein Projekt, das zu einem definierten Zeitpunkt beginnt und endet. Vielmehr versteht die Landesregierung Schleswig-Holstein die Strategie 2020 für Open Access als ersten Schritt eines Transformationsprozesses, dem zukünftig weitere Schritte im Zusammenhang mit Open Data, d.h. entgeltfreier Zugang zu Forschungsdaten, und Open Science, d.h. einer Öffnung aller Phasen von Forschungsprozessen, folgen können.”

Att förvandla en vetenskaplig publikationskultur till open access är inte ett projekt som vare sig börjar eller slutar vid en bestämd tidpunkt. Schleswig-Holsteins delstatsregering anser snarare att ”Strategi 2020 för open access” är det första steget i en omvandlingsprocess som i framtiden kan komma att följas av ytterligare steg i form av open data (dvs. fri tillgång till forskningsdata) och open science (dvs. ett öppnande av alla faser i forskningsprocessen). – min fria översättning

Den tyska OA-strategin förefaller vara mycket intressant att studera närmare, inte minst som ett alternativ till den brittiska OA-politiken.

 

openaccess_logo

Tysk OA

 


Den tyska OA-strategin presenteras i BMBF-publikationen Open Access in Deutschland : die Strategie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (endast på tyska):
https://www.bmbf.de/pub/Open_Access_in_Deutschland.pdf

OA-strategin för Schleswig-Holstein presenteras i dokumentet Strategie 2020 der Landesregierung Schleswig-Holstein für Open Access (endast på tyska):
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/Presse/PI/PDF/2014/141118_msgwg_OpenAccessStrategie.pdf?__blob=publicationFile&v=3

Den nya franska internetlagstiftningen med lagstadgade maximala embargoperioder för parallellpublicering har presenterats i ett tidigare inlägg på Bibliotekshorisonten:
https://bibliotekshorisonten.wordpress.com/2016/08/18/1021/

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s