Tyska konsortier för e-resurser

I Sverige har Kungliga biblioteket en bibliotekssamordnande roll som bland annat medför att vi har en nationell samkatalog (LIBRIS) och ett nationellt konsortium för förhandlingar om licensavtal för e-resurser (BIBSAM). Vårt nationalbiblioteks roll i dessa avseenden är i Tyskland fördelat på sex olika regionala biblioteksorgan, så kallade Verbundssystem, som företräder de vetenskapliga biblioteken i sina respektive regioner. Varje Verbundssystem har sin egen samkatalog och sitt eget e-resurskonsortium. Uppgiften för Die Deutsche Nationalbibliothek är begränsad till att ansvara för nationalbibliografin samt insamlandet och tillhandahållandet av tyskspråkiga publikationer.

De 6 tyska biblioteksregionerna är (i bokstavsordning):

  • Bibliotheksverbund Bayern (BVB)
  • Gemeinsamer Bibliotheks­verbund (GBV)
  • HBZ-Verbund beim Hoch­schulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)
  • Hessisches Bibliotheks-Informationssystem (HeBIS)
  • Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV)
  • Südwestdeutscher Bibliotheksverbund (SWB) – tre geografiskt åtskilda delstater!

 

deutschland_karteKartan är lånad från Deutscher Bibliotheksverband

Uppdelningen skapar en stark regional förankring men begränsar styrkan vid förhandlingar om e-resursavtal. Som ett stöd för förhandlingsarbetet skapades därför år 2000 en gemensam organisation för bibliotekskonsortierna i Tyskland samt deras motsvarigheter i Österrike och Schweiz. Organisationen, som har namnet Arbeitsgemeinschaft Deutscher, Österreichischer und Schweizer Konsortien, är mest känd med sitt engelska namn GASCO (German, Austrian and Swiss Consortia Organisation). Samarbetet i GASCO syftar till att genom informationsutbyte och kompetensutveckling skapa en gemensam grund för likartade strategier i förhandlingarna med förlagen. GASCO fungerar därmed huvudsakligen som ett stöd för konsortiernas licensarbete.

För att utjämna skillnaderna i tillgång till elektroniska resurser för forskningsinstitutioner, lärosäten och enstaka forskare införde den tyska forskningsfinansiären Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 2004 ett stödprogram för nationella förvärv av framförallt digitala flerbandsverk och äldre tidskriftsårgångar (backfiles). Genom så kallade Nationallizenzen som i sin helhet bekostades av DFG fick alla tyska lärosäten och forskningsinstitutioner tillgång till ett utbud av äldre publikationer i digital form, vilka annars endast ett fåtal bibliotek skulle ha haft möjlighet att förvärva. Förhandlingar och inköp sköttes av en grupp bestående av sju universitets- och specialbibliotek, som under perioden 2004-2010 tillsammans slöt 140 avtal för totalt drygt 100 miljoner euro. Förutom forskare och studenter fick även användare vid nationalbiblioteket och motsvarigheten till de svenska länsbiblioteken rätt att använda de anskaffade publikationerna. Därutöver kan privatpersoner bosatta i Tyskland efter registrering få tidsbegränsad tillgång, såvitt de enskilda licensavtalen medger detta.

När det visat sig att de nationella licenserna för äldre material var en framgångsrik väg för att utjämna skillnader i tillgång till digitala resurser, introducerade Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen (en samverkansorganisation för flera forskningsorganisationer, inkl. DFG), på försök från och med 2008 en ny typ av nationella licenser för nyutgivna publikationer (löpande tidskrifter, databaser och e-böcker). Från och med 2011 förvandlades försöket till en del av den löpande stödverksamheten för DFG.

De nya licenserna kallas Allianz-Lizenzen efter initiativtagarorganisationen. De sju bibliotek som ansvarar för Nationallizenzen ansvarar också för Allianz-Lizenzen. Även användargrupper och deltagande bibliotek är desamma för de båda avtalstyperna. Den stora skillnaden är att DFG endast bekostar 25% av kostnaden för en Allianz-Lizenz, medan den resterande kostnaden betalas av de bibliotek som önskar delta i ett avtalskonsortium för en specifik e-resurs. En Allianz-Lizenz ger därmed inte alla tyska forskare och studenter tillgång till en viss digital resurs.

Det senaste tillskottet till den tyska konsortiefloran är ytterligare ett initiativ från Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen, som genom sin medlemsorganisation Hochschulrektorenkonferenz (HRK), en sammanslutning för de tyska universiteten och högskolorna, startat ett projekt med namnet DEAL med syftet att sluta nationella licenser för samtliga tidskrifter utgivna av de största vetenskapliga förlagen. Projektet påbörjades 2014 med en förberedelsefas, som under 2015 övergick i arbetet med att sammanställa fakta om nuvarande avtal och e-resursernas användning samt utarbetandet av en ny finansierings- och licensmodell. Under 2016 har inledande samtal förts med de båda förlagen Springer Nature och Wiley. I början av augusti 2016 meddelades att förhandlingar inletts med Elsevier.

Genom Projekt DEAL hoppas de tyska förhandlarna kunna förändra licensavtalen i grunden. I utbyte mot stora, nationella avtal, önskas betydande förändringar av prissättningsmodeller och avtalens innehåll, inklusive ett OA-inslag. Det återstår nu att se vad avtalen kommer att innehålla och när de kan börja gälla.

De tyska bibliotekens regionindelning har historiska, kulturella och politiska orsaker. I en alltmer digital värld spelar en tradition som har sin grund i tryckta medier en allt mer problematisk roll. När de vetenskapliga förlagen blir färre och mäktigare och deras e-publikationer blir allt mer tillgängliga till allt högre kostnader blir det snabbt även allt viktigare att biblioteken samarbetar på åtminstone nationell nivå.

Förlagens starka ställning gör att de vetenskapliga biblioteken vare sig på egen hand eller ens i konsortier kan påverka licensmodellerna särskilt mycket. Genom att göra e-resurstillgången till en forskningspolitisk fråga och ge plats för forskarna och lärosätenas ledningsgrupper i förhandlingsarbetet kan nya förutsättningar för diskussioner med förlagen skapas. I och med kraven på en övergång från ett prenumerationsbaserat till ett avgiftsfinansierat publiceringssystem är inte längre licensfrågorna enbart en biblioteksfråga.


Principerna för DFG-finansierade nationella licensavtal finns att läsa i ett Merkblatt (på tyska):
http://www.dfg.de/formulare/12_18/12_18_de.pdf

Information om e-resursinitiativen från Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen finns att läsa på tyska och engelska:
http://www.allianzinitiative.de/de/

Projekt DEAL presenterar sig på en egen webbplats (på tyska):
https://www.projekt-deal.de/

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s