Digital lagstiftning i Frankrike

När den franska lagen om internetanvändning och elektronisk handel från 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique, n° 2004-575, efter drygt tio år behövde omarbetas och kompletteras för att anpassas efter samhällets och medborgarnas förändrade behov, tillämpades ett för lagstiftarna helt nytt arbetssätt. För första gången i Frankrikes historia gavs allmänheten en direkt möjlighet att kunna påverka innehållet i en ny lag.

Under tre veckor, 26 september – 18 oktober 2015, var ett förslag till lagtext tillgängligt på en särskild webbplats där det även var möjligt att lämna kommentarer. Genom att registrera sitt stöd för eller missnöje med olika delar av texten samt ge förslag till förändringar, kunde alla fransmän bidra till utformningen av den nya lagen. Över 20.000 personer registrerade sig och deltog i arbetet. Som ett resultat av den öppna processen modifierades den ursprungliga lagtexten på flera punkter.

Den del av lagtextförslaget som fick flest kommentarer rörde fri tillgång till vetenskapliga publikationer från offentligt finansierad forskning. Det var även den enda del som fick en övervägande andel negativa reaktioner på de ursprungliga skrivningarna. Organisationer och privatpersoner visade ett stort intresse för frågan och reagerade bland annat kraftfullt på förslagen rörande embargoperioder för parallellpublicering av vetenskapliga artiklar (vilket försvårar grön OA). Tack vare de kritiska synpunkterna halverades de föreslagna embargoperioderna till de nivåer som gäller för EU:s forskningsprogram Horizon 2020, dvs. 6 månader för teknik, medicin och naturvetenskap samt 12 månader för humaniora och samhällsvetenskap. Åtskilliga svarslämnare ansåg dock att embargoperioder helt borde förbjudas.

Vikten av att undvika att förlagen får exklusiva rättigheter till det publicerade materialet påtalades av ett stort antal personer. Resultatet blev ett förtydligande av att artikelförfattarna har rätt att göra sina artiklar fritt tillgängliga genom parallellpublicering även om förlagen genom avtal med författarna skulle ha den exklusiva upphovsrätten.

Lagförslaget modifierades även för att tydliggöra rätten till öppen publicering av forskningsdata samt rättigheter till text data mining i öppet publicerat material, till och med om det skulle finnas lagrat i en förlagsdatabas. Även i dessa fall upphävs all exklusiv upphovsrätt för förlagen.

Bland de synpunkter som framfördes fanns även ett tydligt önskemål om att det bör skapas ett nationellt arkiv för parallellpublicerade artiklar. Genom ett samlat franskt arkiv underlättas återfinnande, bevarande och data mining enligt förslagställarnas bedömning.

I det omarbetade lagförslag som godkändes av nationalförsamlingen den 20 juli 2016, är öppen publicering endast en mindre del av en större internetlagstiftning, syftande till att skapa ett digitalt Frankrike med fri och öppen tillgång till information för alla för att på så sätt kunna skapa ett gott klimat för ekonomisk tillväxt och stärkt konkurrenskraft. Efter nationalförsamlingens godkännande av lagen, som fått namnet Loi pour une République numérique, återstår nu endast den franska senatens formella godkännande den 27 september 2016.

Med sin förändrade internetlagstiftning har Frankrike tagit flera viktiga steg på väg mot en digital republik. Lagen i sig liksom det sätt på vilket den tagits fram borde vara av stort intresse för andra länders lagstiftare. Det går naturligtvis att önska sig att de franska lagstiftarna skulle ha kunnat vara ännu tydligare och ha kompromissat mindre än vad man gjort, t ex vad gäller embargoperioder. I stort är dock ändå lagens styrka dess betonande av allmänintresset före olika företagsintressen.

I sin sammanställning av de synpunkter som lämnats in rörande det första utkastet till skrivningar om öppen tillgång till forskningspublikationer, konstaterade Frankrikes största forskningsorganisation Centre national de la recherche scientifique (CNRS) att man inte får glömma bort det uppenbara vad gäller vetenskaplig publicering: ”il est urgent de rappeler que l’édition scientifique est au service de la science et pas le contraire” (”det är viktigt att komma ihåg att de vetenskapliga förlagen är forskningens tjänare, inte tvärtom” – mitt försök till översättning).

 


Lagtexten kan läsas i sin helhet på den franska senatens webbplats:
http://www.senat.fr/leg/pjl15-744.html

En utförlig, officiell beskrivning av lagen och syftet med den har publicerats på engelska:
http://www.republique-numerique.fr/pages/digital-republic-bill-rationale

På engelska finns även en kort och lättläst presentation av lagen utifrån ett allmänt medborgarperspektiv:
http://www.gouvernement.fr/en/the-digital-bill

Den korta presentationen finns naturligtvis också på franska:
http://www.gouvernement.fr/la-loinumerique-en-9-dessins-dont-un-burger-et-une-fusee-2916

En svensk presentation av lagen utifrån ett OA-perspektiv finns på Kungliga bibliotekets blogg Open access i Sverige:
http://openaccess.blogg.kb.se/2016/08/17/frankrike-begransar-embargoperioder-for-parallellpublicering-och-infor-ett-undantag-for-text-och-datautvinning/

En engelsk översättning av lagens artikel 17, som rör open access, har publicerats av det franska bibliotekskonsortiet Couperin:
http://www.couperin.org/261-couperin/nos-activites/groupes-de-travail-et-projets-deap/a-la-une/1273-the-final-text-of-the-law-for-oa-has-been-adopted

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s