BR1, BR2 och BR7

När jag 2008 för första gången försökte skapa mig en större förståelse för e-boksanvändningen genom att undersöka e-bokstatistiken, möttes jag av ett virrvarr av siffror som vare sig på egen hand eller tillsammans verkade ge någon möjlighet till jämförelser eller bidra med någon större insikt.

Bakom en fasad av kraftigt ökande användning dolde sig uppslagsverk, e-bokspaket och enstaka e-bokstitlar på diverse olika plattformar tillhörande förlag och aggregatorer, vilkas mätmetoder var lika varierande som föränderliga. De enda slutsatser jag lyckades komma fram till var att statistiken var svår att använda sig av, att jämförelser mellan plattformar inte var möjlig och att det inte alltid ens fanns förutsättningar för att göra rimliga jämförelser av användningen på samma plattform över tid.

Trots att COUNTER-standarden för e-böcker introducerats 2006 fanns det alltså några år senare fortfarande leverantörer och förlag som inte anpassat sig efter de nya mätmetoderna. Bland dem som däremot hade gjort det, medförde ofta övergången att tidsserierna kom att uppvisa kraftiga hack, mestadels i form av stora ökningar.

Problemen försvann inte under de följande åren. Användningsstatistiken visade sig fortfarande inte bara ge dåliga underlag för bedömningar av hur mycket e-böckerna användes, utan även för beslut om inriktningen på bibliotekets förvärv och abonnemang. Studenternas önskemål om svenska e-böcker och kollegors frågor om jämförelser med de tryckta böckerna kunde bara mötas med mer eller mindre obegripliga bortförklaringar. Åt e-boksstatistiken skakade vi mest på huvudet trots att den på pappret såg tydlig och användbar ut.

COUNTER Release 1 för e-böcker (2006) skiljer på två typer av e-boksstatistik:

  • Book Report 1 (BR1) – användningsstatistik på titelnivå. Får endast användas när BR2 inte kan levereras.
  • Book Report 2 (BR2) – användningsstatistik uppdelad per sektioner av en e-bok.

BR1 används då en e-bok laddas ned i sin helhet när hela eller en del av den skall läsas. När endast delar av e-boken behöver laddas ned används BR2, som registrerar varje nedladdad eller läst sektion. Användningsstatistik enligt BR1 är därför alltid lägre än den användningsstatistik som mäts enligt BR2.

Plattformarna definierar ordet sektion på olika sätt. Vissa plattformar jämställer en sektion med ett bokkapitel, andra gör varje boksida till en sektion och ytterligare några delar upp e-böckerna i sektioner på helt andra sätt. Ingen förklaring till hur sektionerna definieras behöver anges, vilket resulterar i kraftigt varierande storlek på användningsstatistiken mellan olika plattformar inom ramen för BR2.

2012 meddelades att COUNTER Release 1 för e-böcker och Release 3 för e-tidskrifter och databaser samtidigt skulle komma att ersättas av en gemensam Release 4 med förbättringar för samtliga statistiktyper. Eftersom COUNTER 4, som den kommit att kallas, skulle introduceras senast den 31 december 2013 av samtliga förlag och leverantörer som ville kunna ange att deras statistik var COUNTER-anpassad, fanns det anledning att hoppas på väsentliga förbättringar från och med kalenderåret 2013.

Med Release 4 kom ett krav på att det med BR2 alltid skulle följa en förklaring till hur en sektion definieras. Från och med 2013 års statistik skulle det därmed kunna bli möjligt att skilja de olika plattformarna åt beroende på hur sektionerna definieras och mäts. BR2 skulle därmed kunna delas upp i jämförbara delar.

I början av 2015 gjorde jag en analys av e-boksplattformas användningsstatistik för 2013-2014 enligt COUNTER 4,  vilket nyligen följts upp av en jämförelse för perioden 2013-2015. Förutom BR1 levererar de plattformar vi har tillgång till, e-boksstatistik uppdelat enligt tre olika definitioner av begreppet sektioner:

  • BR2 – kapitel
  • BR2 – sidor
  • BR2 – övrigt

Även inom ramen för en och samma definition av mätmetoden för BR2 kan emellertid överraskningar uppkomma. Vid en närmare undersökning av siffrorna för BR2 – sidor, visade det sig att olika plattformar visserligen mätte samma sak, dvs sidor, men gjorde det olika många gånger. En av plattformarna räknar till exempel varje sida som bläddras fram på användarens skärm, men därutöver även varje sida som skrivs ut eller som laddas ned på annat sätt. Därmed kan en och samma sida komma att räknas flera gånger då en person ägnar sig åt helt vanlig e-boksanvändning.

Inte heller BR2-kapitel är en så entydig definition som man först skulle kunna tro. En av de plattformar som mäter BR2 på kapitelnivå, började under slutet av 2013 att möjliggöra nedladdning av hela e-böcker, istället för som tidigare endast ett kapitel i taget. Oavsett hur mycket en användare läser i e-boken räknas nedladdningen som summan av antalet kapitel, med följden att användningsstatistiken för plattformen uppvisar en kraftig ökning från och med 2014.

Vad som mäts i gruppen BR2 – övrigt är ett mellanting mellan sidor och kapitel. De e-boksplattformar som tillhör denna grupp verkar ha definierat en sektion som ett antal sidor.

Genom att olika plattformar gör diverse förändringar och tolkningar inom ramen för BR2 är det inte enbart svårt att jämföra dem med andra plattformar som mäter på samma sätt, det är dessutom svårt att jämföra användningen på samma plattform över tid. Flera av de slutsatser som kunde dras redan 2008 är därmed fortfarande giltiga:

  • det är inte möjligt att jämföra e-boksanvändning mellan plattformar annat än för plattformar som mäter på samma sätt
  • det är inte möjligt att jämföra e-boksanvändning med lån av tryckta böcker

Åtta år efter den första studien är mina slutsatser och de problem som jag stött på till stor del desamma, trots flera förbättringar av redovisningen av användningsstatistiken. Den berömda jämförelsen av äpplen med päron har i e-bokssammanhang ersatts av en fruktkorg med diverse lika märkliga som exotiska frukter. Att lägga samman siffrorna för BR2 ger inte annat än en förvirrande summa, skulle BR1 adderas till detta blir resultatet inte bara svårtolkat, utan även direkt felaktigt.

För att möjliggöra jämförelser mellan BR1 och BR2 (samt även inom ramen för BR2) har leverantörer, förlag och bibliotek enats om ett frivilligt tillägg till COUNTER 4. Tillägget kallas för Book Report 7 och definieras som antalet unika titlar som laddats ned per användningstillfälle. Oavsett om plattformen mäter enligt BR1 eller BR2 skall BR7 medföra en möjlighet att jämföra användningen. Bortsett från att BR7 är frivillig, måste samtliga e-böcker på en plattform vara möjliga att särskilja på titelnivå, liksom varje användare och användningstillfälle. Det kan uppfattas som enkelt, men verkar kunna bli en utmaning för flera plattformar.

I vilken utsträckning BR7 verkligen kommer att ge möjligheter till användningsjämförelser mellan olika plattformar återstår att se. Det skall bli mycket intressant att följa utvecklingen.

 


BR7 är publicerat som Appendix L till COUNTER Release 4

http://www.projectcounter.org/code_practice.html

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s