Slutbloggat

Bibliotekshorisonten var en blogg där jag under två år kommenterade aktuella biblioteksrelaterade frågeställningar utifrån ett högskolebiblioteksperspektiv.

Även om ämnesurvalet var brett och egentligen enbart styrdes av mina intressen, var huvudinriktningen de tryckta och elektroniska medier som bibliotek arbetar med och den marknad där de ingår.

Inläggen gav givetvis endast uttryck för mina egna uppfattningar och tankar. Bloggandet utfördes helt och hållet på min fritid.

Annonser